tal

Homonym

Homonymen tal har 2 definitioner i ordboken.

1.   hålla tal på fest
2.   matematiktal (ex. 1, 2, 3)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!