val

Homonym

Homonymen val har 5 definitioner i ordboken.

1.   den process där en eller flera personer utses till ett politiskt ämbete (politik)
2.   en gammal svensk mängdenhet (mått)
3.   ett möjligt beslut (filosofi)
4.   förkortning för valin, en aminosyra
5.   vattenlevande däggdjur

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!