vind

Homonym

Homonymen vind har 3 definitioner i ordboken.

1.   rörelse av luft (när det blåser)
2.   skev eller sned
3.   våning närmast tak i ett hus

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!