vind

Homonym

Homonymen vind har 2 definitioner i ordboken.

1.   rörelse av luft (när det blåser)
2.   våning närmast tak i ett hus

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!