vittra

Homonym

Homonymen vittra har 4 definitioner i ordboken.

1.   falla sönder
2.   känna lukt av
3.   litterära
4.   norrländskt naturväsen, liknande älva

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!